Как се създава група КЛАС

Група КЛАС свързва всички ученици от един клас и техния учител във виртуална група, в която участниците могат да сравняват своите читателски постижения, да се състезават помежду си и да споделят препоръки и мнения за книги. Групата се установява, като всеки ученически профил се свързва чрез код с учителския профил.
 

Ето и конкретните стъпки за активиране на групата КЛАС.1. Учителят създава свой профил, като отива на  Регистрация Създай нов профил →  Създай учителски профил и попълва формуляра „Регистрация“. (Ако учителят вече притежава учителски профил, може да ползва него.)

N. B.  В регистрационния формуляр има поле "Абонаментен ключ". В него учителят слага абонаментния ключ, който е получил, ако за класа вече е закупен абонамент. Ако не разполага с такъв, оставя полето празно.

След като учителят влезе в създадения учителски профил, автоматично се зарежда менюто на групата на КЛАСА. От лявата страна се вижда списък с подменюта. 

2. Учениците създават свои профили с помощта на родител, следвайки пътя Регистрация -> Създай нов профил -> Създай профил на дете. Ако някой ученик вече има свой профил в Книговище, е добре да използва него, за да си запази натрупаната читателска история.

За да улесним учителя, създадохме писмо с обяснение и инструкции, което преподавателят може директно да изпрати на родителите на своите ученици. Писмото се намира в подменю „Помощни материали“ или ТУК

3. Присъединяване на ученическите профили към групата КЛАС. За да стане това, е необходимо:

1. ученикът да отиде в меню "Моите групи", да потърси групата на класа си чрез търсачката в това меню и да подаде заявка за присъединяване


2. учителят да приеме заявките на своите ученици от меню "Заявки за приемане"

 

Сега групата КЛАС е задействана и може да се ползват всичките ù функции. Повече за възможностите, които предлага групата КЛАС, може да прочетете ТУК.4. Закупуване на годишен абонамент. Ако групата КЛАС е създадена без за нея да е активиран годишен абонамент, автоматично се включва ползване на Книговище в демо безплатен режим. Демо-режимът продължава 20 дни от създаването на учителския профил (или до решаване на 3 въпросника през съответния профил).

Закупуването на годишен абонамент може да стане през:

а) учителския профил на групата КЛАС (през меню Купи абонамент);
б) всеки регистриран Книговищен профил (през меню Купи абонамент);
в) заявка по имейл info@knigovishte.bg, когато се закупуват повече групови абонаменти 

След закупуване на абонамент, купувачът получава по имейл инструкции за активацията му.
Бъди информиран
ВКЛЮЧИ СЕ
© 2019 Knigovishte.bg Designed by Enthusiasm | Developed by Childish